Promocija romana u Aleksandrovcu – Operacija uspešna !!!