Promocija romana “Operacija Eros” u hemijskoj školi – profesorska

Promocija romana “Operacija Eros” u hemijskoj školi – profesorska