ODA DESANKI


Categories :

Ovu pesmu sam napisala pre nekoliko godina. Recitujem je samo 16.maja, jer je taj datum od izuzetnog značaja. Naša najveća pesnikinja rođena je sredinom ovog prolećnog meseca.
Sačinjena od naslova njenih najpoznatijih pesama nastala je “Oda njoj”, kao jednom od najvećih poetskih umova sa ovih prostora.
Ono što je Šekspir za Englesku, to je Desanka za nas. Večna si među nama i sa nama! Živela nam bila!

ODA DESANKI

Nebo iznad mog grada,

iz žablje perspektive,

osunčano je popodnevnim zracima

majskog Sunca

i tvoje Proletnje pesme.

Nebesko je plavetnilo

na ivici spokojstva,

u večernjoj svežini,

u magnovenju osmeha,

u laganom žuborenju atmosferskih voda,

ispunjeno poetičnim kutkom

tvog duha i lika

i tvoje Strepnje.

A visoko na nebu

u jezgru topline sutona,

iznad južne tektonske ploče

na nebu visoko uzdiže se sažvežđe Bika,

što pomera usne u boji rumenog korala,

u toplim šapatima Nejasne pesme.

Svaki tvoj trag

meni je drag

i sa zadovoljstvom srce ti ostavljam,

u hodnicima Radosti i sreće,

koje si nam podarila

na Pokošenim livadama,

Na odmorištu tvom,

jer,

u stvari,

ti si ta koja oblikuje

Slovom o ljubavi,

kao vajar magičnih prstiju,

bezimena i nepismena srca naša

u malene,

meke duše i

svilene obraze. I to je Sreća.

Provlačim kroz misli

tvoj baršunasti glas

i tvoje stihove

i tvoja slova

i svu tvoju strast.

Obećala si da ćeš biti večna.

I jesi.

©Anee