Promocija romana u Aleksandrovcu – Operacija uspešna !!!

Promocija romana u Aleksandrovcu – Operacija uspešna !!!